กปภ.สาขามุกดาหารออกปฏิบัติการหาท่อเเตก ท่อรั่ว พื้นที่ DMA0304

กปภ.สาขามุกดาหารออกปฏิบัติการหาท่อเเตก ท่อรั่ว พื้นที่ DMA0304

กปภ.สาขามุกดาหาร นำโดย นายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร มอบหมายให้หัวหน้างาน พนักงาน เจ้าหน้าที่งานบริการและควบคุมน้ำเสีย ออกปฏิบัติการหาท่อเเตก-ท่อรั่ว DMA0304 บริเวณตั้งเเต่สี่เเยกเมืองใหม่ ตลาดเทศบาล 1 ตลาดเทศบาล 2 ตลาดพรเพชร เพื่อลดน้ำสูญเสียเดินหน้าตามเเผนการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย DMA

 


ข่าวอื่นๆ