กปภ.สาขามุกดาหารจัดโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ๒๕๖๑

กปภ.สาขามุกดาหารจัดโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ๒๕๖๑

นายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ ตามโครงการ "ประปาเพื่อประชารัฐ" บริเวณบ้านด่านคำ ต.มุกดาหาร จ.มุกดาหาร เข้าให้ความรู้เรื่องระบบประปาแก่ผู้ใช้น้ำ และมีการตรวจสอบค่าน้ำเเพงพร้อมระบบประปาภายในบ้านเรือนให้เเกผู้ใช้น้ำเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับประชาชน ตามโครงการ และเป็นการส้รางความสัมพันธืที่ดีให้กับผู้ใช้น้ำให้ได้มาตรฐานโดยไม่คิดค่าเเรง รวมทั้งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ กปภ.ต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ