กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 5

กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 5

   กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 5/61 กปภ.สาขาสตึก นำโดยนายปฏิเวธ จันทร์หอม ผจก.กปภ.สาขาสตึก พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 5/61 ทั้งนี้เพื่อพูดคุยและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมกระชับความสัมพันธ์ของบุคลากรภายในหน่วยงานรวมทั้งการทำงานเป็นทีมและการสร้างความสามัคคีระหว่างบุคลากรภายในองค์กรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้เลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 2/61 ได้แก่นายประทิน เนาวอำพล ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำ 4

 


ข่าวอื่นๆ