กปภ.สาขาลำปลายมาศมอบน้ำดื่ม โครงการบรรพชา อุปสมบท บวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน

กปภ.สาขาลำปลายมาศมอบน้ำดื่ม โครงการบรรพชา อุปสมบท บวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน

นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ มอบหมายให้ นายพงศธรณ์ แวงวาสิต หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียและพนักงานในสังกัดมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 240 ขวด ให้กับเจ้าอาวาส วัดสุภโสภณ เพื่อใช้ในงาน "โครงการบรรพชา-อุปสมบท บวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบรอบ 62 พรรษา ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม - 4 เมษายน 2561 " รุ่นที่ 11 ณ วัดสุภโสภณ ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

 


ข่าวอื่นๆ