กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภคองค์การบริหารส่วนตำบลประเทียบ

กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภคองค์การบริหารส่วนตำบลประเทียบ

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ โดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผจก.กปภ.สาขาบุรีรัมย์ มอบหมายให้ ผช.ผจก.และหัวหน้างานผลิต ออกพื้นที่แนะนำให้ความรู้เกียวกับระบบผลิตน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลประเทียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้เพื่อสร้างความสัยพันธ์ที่ดี  และ แสดงการมีส่วนร่วมกับสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 


ข่าวอื่นๆ