กปภ.สาขาลำปลายมาศร่วม โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2561

กปภ.สาขาลำปลายมาศร่วม โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ นำโดยนายณัฐพงษ์ บุญโสดากรผจก.กปภ.สาขาลำปลายมาศ พร้อมหัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสญเสียพนักงานและลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วม "โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่" ประจำเดือนมีนาคม 2561 ณ วัดอัมพวัน ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งในงานได้แจกน้ำตราสัญลักษณ์ กปภ. ฟรี จำนวน 240 ขวด และให้คำแนะนำ ผู้ที่มีความสนใจติดตั้งประปาใหม่ และรณรงค์การประหยัดน้ำ

 


ข่าวอื่นๆ