กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าเดือนมีนาคม ครั้งที่ 6

กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าเดือนมีนาคม ครั้งที่ 6

กปภ.สาขาเลิงนกทา โดย ผู้จัดการฯ นางกนกอร รัตนนุกรม  หัวหน้างานพนักงานและลูกจ้างได้ร่วมจัดกิจกรรม"สนทนายามเช้า หรือ มอร์นิ่งทอล์ค" ประจำเดือนมีนาคม ครั้งที่ 6/2561 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติในการทำงานให้พนักงานตระหนักถึงการบริการ, ความพึงพอใจของลูกค้า, มีจิตสำนึกที่ดีและทำงานด้วยจิตสาธารณะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 

 

 


ข่าวอื่นๆ