กปภ.สาขาสตึกร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานโครงการ wsp ปี 2561

กปภ.สาขาสตึกร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานโครงการ wsp ปี 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก นำโดยนายปฏิเวธ จันทร์หอม พร้อมด้วยคณะทำงานwsp/pm และพนักงานในสังกัดงานผลิต เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดมาตรฐานและวิธีปฏิบัติงาน กรณีฉุกเฉิน และแนวทางการทำงานโครงการwspปี 61 และโครงการ water is life ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความพร้อมในด้านการดำเนินงานสูงสุดต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ