กปภ.สาขาเดชอุดมดำเนินการโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลนาส่วง

กปภ.สาขาเดชอุดมดำเนินการโครงการใส่ใจผู้บริโภค  ประจำปี  2561 เทศบาลตำบลนาส่วง

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม ได้ดำเนินการโครงการใส่ใจผู้บริโภค  ประจำปี  2561 พร้อมทั้งอภิบายถึงหลักเกณฑ์การรับโอนกิจการประปาของเทศบาลตำบลนาส่วงนำโดยนางอนันต์พร  รัตนคูหะ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดมพร้อมด้วยหัวหน้าและพนักงานในสังกัดให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตน้ำประปาค่าบริการการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่และค่าน้ำประปาประจำเดือนและตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาแก่ สำนักงานเทศบาลตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานี

 

 


ข่าวอื่นๆ