กปภ.สาขาบุรีรัมย์สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2561

กปภ.สาขาบุรีรัมย์สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2561 

    นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ และหัวหน้างาน พร้อมพนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 60 โหล ขนาด 350 มล. สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดบุรีรัมย์ ตามหัวข้อการรณรงค์ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 และมอบให้แก่จุดตรวจอำเภอ/ตำบล เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจและประชาชนทั่วไปที่เดินทางสัญจรไปมา เพื่อเป็นการผ่อนคลายความตรึงเครียดและความเมื่อยล้าจากขับรถ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเทศกาลสงกรานต์ 2561 (ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561)รวม 7 วัน ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์

 

 


ข่าวอื่นๆ