กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8 จัดประชุมเปิดการตรวจสอบ ประจำปี 2561

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8 จัดประชุมเปิดการตรวจสอบ ประจำปี 2561

          นายจีรศักดิ์  เงยวิจิตร  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.8 เป็นประธานเปิดการ ประชุมตรวจสอบ  ประจำปี 2561 กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ  กปภ.ข.8   โดยมี ผู้อำนวยการกอง  ผู้จัดการประปา หัวหน้างาน และพนักงานที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมรับฟังแนวทางในการตรวจสอบ  ในครั้งนี้ โดยมีกองตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานใหญ่ เข้าร่วมพร้อมหาแนวทางและ การประสานความร่วมมือในการดำเนินงานที่ถูกต้องเพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณภาพต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ