กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกับ งานน้ำสญเสีย กรจ. กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบจำหน่าย

กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกับ งานน้ำสญเสีย กรจ. กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบจำหน่าย

 

   กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกับ งานน้ำสญเสีย กรจ. กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบจำหน่ายและดำเนินกิจกรรม การสำรวจท่อแตกรั่ว ตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบจำหน่าย เพื่อลดน้ำสูญเสีย ระหว่าง วันที่ 25-27 เม.ย. 61 ตามนโนบาย ผอ.กปภ.ข. 8 เพื่อลดน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นการลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ และการให้บริการผู้ใช้น้ำที่ดีขึ้น

 


ข่าวอื่นๆ