กปภ.ข.8 ร่วมกับ อบต.หนองฉลอง ตรวจสอบทรัพย์สินก่อนรับโอนระบบประปา

กปภ.ข.8 ร่วมกับ อบต.หนองฉลอง ตรวจสอบทรัพย์สินก่อนรับโอนระบบประปา

นายสุเมธ  แว่นประชา  ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย  และคณะ ลงพื้นที่ ตรวจสอบทรัพย์สินก่อนรับโอนระบบประปา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉลองถนนขุขันธ์-โคกตาล หมู่ที่ 9 ต.หนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ  ในพื้นที่ หน่วยบริการขุขันธ์ กปภ.สาขาสังขะ โดยจะมีการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวได้ใช้บริการน้ำประปาของ กปภ.ที่มีคุณภาพมาตรฐานเดียวกับทั่วประเทศต่อไป

 

 


ข่าวอื่นๆ