รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) และ ผอ.กปภ.ข.8 พร้อมคณะลงพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ ต้อนรับนายกรัฐมนตรี

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) และ ผอ.กปภ.ข.8 พร้อมคณะลงพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ ต้อนรับนายกรัฐมนตรี

  นายเอกชัย อัตถกาญน์นา รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ 3)และนายสฤษฏ์  อสนีจารึกจิต ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ร่วมด้วย ผู้อำนวยการกอง และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในจังหวัดใกล้เคียง ลงพื้นที่พร้อมคณะนายกรัฐมาตรีในโอกาส  ลงพื้นที่อีสานใต้ประชุม ครม.สัญจร ในระหว่างวันที่ ๗-๘ พฤษภาคม 2561 โดยในภาคเช้าของวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เริ่มต้นที่จ.สุรินทร์​ นายกฯ นำคณะ ลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริเวณด่าน พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม ต่อมาได้เดินทางไปยังหมู่บ้านทอผ้าไหมโบราณยกทอง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ โดยได้เยี่ยมชมการทอผ้าไหมโบราณยกทองบ้านโสมา บ้านท่าสว่างพร้อมเยี่ยมชมผลงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกลุ่มผู้สูงอายุบ้านพญารวม รวมถึงชมผลงานของสหกรณเกษตรอินทรีทัพไทยจำกัดบ้านทัพไทย  เพื่อติดตามโครงการพัฒนาอาชีพ พัฒนารายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมยกระดับการผลิตสินค้าชุมชนให้เป็นสินค้าโอทอปชั้นนำของประเทศ
จากนั้นในช่วงบ่ายของวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางไปต่อไป  ที่สนามช้างอารีนา จังหวัดบุรีรัมย์ มีผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวต้อนรับ โดยมีประชาชน กว่า 30,000 คน มาร่วมต้อนรับในครั้งนี้  ซึ่งนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวกับประชาชนที่มารอต้อนรับ ว่า ยินดีและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาที่นี่และได้เห็นความรักความสามามัคคี  พร้อมเดินทักทายประชาชนโดยรอบสนามฟุตบอลช้างอารีน่า จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยในจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก หรือ โมโตจีพีสนามที่ 15 ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต ต่อด้วยการเยี่ยมชมถนนคนเดินเซาะกราว เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ถนนสายวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการชุมชนและสิ่งแวดล้อม เป็นภาระกิจสุดท้ายของวัน

ต่อมาในภาคเช้าของวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 มีกำหนดการประชุมการขับเคลื่อนพัฒนากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 3 (นครชัยบุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารเอนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ต่อด้วย  การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 3/2561 โดยหลังจากประชุมเสร็จ ในภาคบ่ายของวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 มีกำหนดการเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว Home stay ชุมชนบ้านสนวนนอก ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณที่ดำรงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตามแบบวิถีชีวิตชุมชนเขมรและมีการจัดการการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดบุรีรัมย์ ปิดท้ายด้วยภาระกิจตรวจเยี่ยมสนามบินนานาชาติจังหวัดบุรีรัมย์ และเดินทางกลับกรุงเทพมหานครในเวลา 17.30 น. เป็นอันเสร็จสิ้นภาระกิจ  ทั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ผู้บริหาร กปภ.ข.8 ได้ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือ  รวมถึงการลงพื้นที่พร้อมกับผู้นำประเทศ เพื่อรับทราบปัญหาของประชาชนเพื่อนำเรื่องที่เกี่ยวข้องหรือ กปภ.สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้  มาปรับใช้เพื่อสั่งการและกำหนดแนวทางดำเนินงานต่อไป


ข่าวอื่นๆ