กปภ.สาขายโสธรร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย งานถนนคนเดิน

กปภ.สาขายโสธรร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย งานถนนคนเดิน  

  นางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร  มอบหมายให้พนักงานในสังกัด  ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่น วิถีไทย งานถนนคนเดิน  (บ้านสิงห์ท่า)ประจำปี 2561  ซึงเป็นกิจกรรมแบบโบราณด้วยวิธีการปูเสื่อนั่งกับพื้นในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ณ ถนนหน้าศาลหลักเมืองยโสธร  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

 


ข่าวอื่นๆ