กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน หน่วยบริการพนา 2561

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน หน่วยบริการพนา 2561

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำนาจเจริญ  ร่วมจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน หน่วยบริการพนา  โดยได้ออกพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใช้น้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบ  พร้อมออกสำรวจความต้องการของลูกค้าประจำปี 2561 (Relation  A B C )

 


ข่าวอื่นๆ