กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับนักศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับนักศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา

นายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี นายภักดิ์พงษ์ ใจภักดี หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 46 คน เข้าศึกษาดูงานระบบการผลิตน้ำประปา ณ โรงกรองน้ำท่าวังหิน กปภ.สาขาอุบลราชธานี ทั้งนี้ หัวหน้างานผลิตและทีมงาน ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการผลิตน้ำประปา การตรวจสอบคุณภาพน้ำ และนำเยี่ยมชมระบบผลิตน้ำประปา พร้อมทั้งอธิบายข้อมูลและตอบข้อซักถามต่าง ๆ ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด ซึ่งได้รับความสนใจจากวิทยาจารย์และนักศึกษาเป็นอย่างมาก ณ อาคาร SCADA กปภ.สาขาอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25เมษายน 2561

 


ข่าวอื่นๆ