กปภ.สาขาลำปลายมาศจัดโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 ปี 2561

กปภ.สาขาลำปลายมาศจัดโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 ปี 2561

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ นำโดยนายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผจก.กปภ.สาขาลำปลายมาศ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน ลูกจ้างในสังกัด ลงพื้นที่พบลูกค้าในโครงการ “มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน” ครั้งที่ 3/2561 โดยรับคำร้องขอติดตั้งและรับชำระเงินค่าติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ แจกแผ่นพับความรู้และให้คำแนะนำเรื่องการใช้น้ำประปา และตรวจสอบคุณภาพน้ำ พร้อมกับสำรวจความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าหลังให้บริการตามแบบสอบถาม Relation ต่าง ๆ ณ บ้านเย้ยม่วง ม.7 ต.หนองคู อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ และ บ้านโคกกลาง ม.1 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

 


ข่าวอื่นๆ