กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า ครั้งที่ 6

กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า  ครั้งที่ 6

กปภ.สาขาเลิงนกทา นำโดย ผู้จัดการฯ นางกนกอร รัตนนุกรมหัวหน้างานพนักงานและลูกจ้างได้ร่วมจัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า หรือ มอร์นิ่งทอล์ค" ประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 6/2561เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและทัศนคติในการทำงานให้พนักงานตระหนักถึงการบริการ, ความพึงพอใจของลูกค้า, มีจิตสำนึกที่ดีและทำงานด้วยจิตสาธารณะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร พร้อม ร่วม ยินดีต้อนรับ หัวหน้างานบริการฯ คนใหม่ นายวุฒิไกร บัวคง 

 

 


ข่าวอื่นๆ