กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมทำบุญตักบาตรสามเณรในโครงการ สามเณรปลูกปัญญาธรรม

กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมทำบุญตักบาตรสามเณรในโครงการ  สามเณรปลูกปัญญาธรรม

กปภ.สาขาเดชอุดม  นำโดย นางอนันต์พร  รัตนคูหะผจก.กปภ.สาขาเดชอุดมได้มอบหมายให้นายภานุวัฒน์  มารุตวงศ์  หนง.บริการฯและนางสาวนวลจันทร์  บุตงาม  พนง.การเงินและบัญชี  ร่วมทำบุญตักบาตรสามเณรในโครงการ  "สามเณรปลูกปัญญาธรรม"  ระหว่างวันที่  9  เมษายน  2561 - 6  พฤษภาคม  2561 ณ  วัดป่าไทรงาม  ต.เมืองเดช  อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี  เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและสร้างสัมพันธไมตรีกับชุมชนเมืองเดช

 


ข่าวอื่นๆ