กปภ.สาขายโสธรสนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดยโสธร

กปภ.สาขายโสธรสนับสนุนกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดยโสธร

นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร มอบหมายให้หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ร่วมมอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ จังหวัดยโสธร เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและเป็นการสร้างความตระหนักให้สังคมเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุในฐานะภูมิปัญญาและคลังความรู้ของสังคม “เตรียมความพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” ในวันที่   ณ ศาลาแจ่มสุธีร์ หน้าอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลป่าติ้ว อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 

 

 

 


ข่าวอื่นๆ