กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ออกรับค่าติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ จากโครงการขยายเขตจำหน่ายบ้านปรุ

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ออกรับค่าติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ จากโครงการขยายเขตจำหน่ายบ้านปรุ

           กปภ.สาขาบุรีรัมย์ โดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ มอบหมายให้ น.ส.พรรวินท์ ราษี ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานอำนวยการ หัวหน้างานบริการ พนักงาน/ลูกจ้างในสังกัด ได้ออกบริการเชิงรุกออกรับค่าติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ จากโครงการขยายเขตจำหน่าย บ้านปรุ ม.14 และรับค่าติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ใหม่ที่บ้านหนองค่าย ม.10 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ ถึงบ้านผู้ใช้น้ำเป้นครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้น้ำรายใหม่ที่ไม่สะดวกเข้ามาชำระค่าติดตั้งใหม่ที่ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ทั้งนี้ยังได้ชี้แจงให้ความรู้เรื่องคุณภาพน้ำประปาแก่ประชาชนและได้อธิบายขั้นตอนการติดตั้งมาตรวัดน้ำ อัตราค่าน้ำ และการชำระค่าน้ำประจำเดือนให้ทราบเบื้องต้น และสอบถามสารพันปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาเพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี เพื่อเป็นการให้บริการตามวิสัยทัศน์ “ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและการให้บริการที่เป็นเลิศ” และค่านิยม มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน

 

 


ข่าวอื่นๆ