กปภ.สาขาลำปลายมาศทำการล้างมาตร ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ตามแผน WSP ประจำปี 2561

กปภ.สาขาลำปลายมาศทำการล้างมาตร ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ตามแผน WSP ประจำปี 2561
 

นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศมอบหมายให้หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสียทำการล้างมาตร ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ตามแผน WSP ประจำปี 2561 เพื่อน้ำที่สะอาดและมีคุณภาพให้บริการแก่ผู้ใช้น้ำ และสร้างภาพลักษ์ที่ดีในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง


ข่าวอื่นๆ