กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรสรงน้ำ พระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล

กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรสรงน้ำ พระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล

กปภ.สาขาอำนาจเจริญ  จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรและแสดงมุทิตาจิตท่านผู้จัดการ หัวหน้างาน  จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป , พระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล และศาลพระภูมิเจ้าที่  ณ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ เพื่อเป็นสิริมงคล และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม  ประจำปี 2561 

 


ข่าวอื่นๆ