กปภ.สาขาบุรีรัมย์ออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่นอกสถานที่บ้านโคกเพชร

กปภ.สาขาบุรีรัมย์ออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่นอกสถานที่บ้านโคกเพชร

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ โดย นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ มอบหมายให้ น.ส.พรรวินท์ ราษี ผู้ช่วยผู้จัดการ พร้อมด้วย หน.งานบริการ หน.งานอำนวย และพนักงานในสังกัด ออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่นอกสถานที่ บริเวณบ้านโคกเพชร ม.16 ต.บ้านบัว อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ถึงบ้านผู้ใช้น้ำเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้ใช้น้ำรายใหม่ที่ไม่สะดวกเข้ามาชำระค่าติดตั้งใหม่ที่ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ซึ้งมีผู้มาชำระค่าติดตั้งจำนวน 29 ราย เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 124,085 บาท และได้รับคำร้องขอติดตั้งเพิ่มอีก จำนวน 10 ราย ทั้งนี้ยังได้ชี้แจงให้ความรู้เรื่องคุณภาพน้ำประปาแก่ประชาชนและได้อธิบายขั้นตอนการติดตั้งมาตรวัดน้ำ อัตราค่าน้ำ และการชำระค่าน้ำประจำเดือนให้ทราบเบื้องต้น และสอบถามสารพันปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนให้คำปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาเพื่อนำมาปรับปรุงและแก้ไขให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี เพื่อเป็นการให้บริการตามวิสัยทัศน์ “ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพและการให้บริการที่เป็นเลิศ” และค่านิยม มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน

 


ข่าวอื่นๆ