กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมกันจัดกิจกรรม เติมใจให้กัน ประจำแม่ข่ายพิบูลมังสาหาร

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมกันจัดกิจกรรม  เติมใจให้กัน ประจำแม่ข่ายพิบูลมังสาหาร

กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมกันจัดกิจกรรม  เติมใจให้กัน ประจำแม่ข่ายพิบูลมังสาหาร เส้นวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ถ.พิบูลถึง วิทยาลัยเทคนิคพิบูลมังสาหาร ในการนี้ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา การติดตั้งประปา และให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งด้วย

 


ข่าวอื่นๆ