กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรประจำปี ๒๕๖๑

กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรประจำปี ๒๕๖๑

 กปภ.สาขาเขมราฐนำโดยนายณฐกฤต พรมนนท์ ผจก.กปภ.สาขาเขมราฐ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดพร้อมใจกันแต่งชุดผ้าไทย ร่วมสืบสานประเพณีไทย โดยมีการจัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระแม่ธรณีฯ และรดน้ำขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล  เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน

 

 


ข่าวอื่นๆ