กปภ.สาขาลำปลายมาศล้างโรงกรองน้ำตามแผน WSPประจำปี 2561

กปภ.สาขาลำปลายมาศล้างโรงกรองน้ำตามแผน WSPประจำปี 2561

นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศมอบหมายให้หัวหน้างานผลิตและพนักงานในสังกัดทำการล้างโรงกรองน้ำ ขนาด 100 ลบ./ม.ชม. ตามแผน WSPประจำปี 2561 เพื่อรักษามาตรฐานที่ดีในการให้บริการประชาชนในด้านความสะอาด ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายท่อ

 


ข่าวอื่นๆ