กปภ.สาขายโสธร สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อใช้ในการดำรงชีพแก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

กปภ.สาขายโสธร   สนับสนุนน้ำดื่มเพื่อใช้ในการดำรงชีพแก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคม

นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช   ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดเข้าร่วมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 240 ขวด สนับสนุนเพื่อใช้ในการดำรงชีพแก่ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสังคมและการออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 ณ หอประชุมบรรจง-พงษ์ศักดิ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดยโสธร  

 

 


ข่าวอื่นๆ