กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม

กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม  นำโดย นางอนันต์พร  รัตนคูหะ  ผจก.กปภ.สาขาเดชอุดมพร้อมด้วยหัวหน้าและพนักงานในสังกัด  เข้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม  อำเภอ..ยิ้ม  เคลื่อนที่  "บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน"ปีงบประมาณ  พ.ศ.  ณ  โรงเรียนบ้านนาเจริญ  หมู่ที่  1  บ้านนาเจริญ  อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี  เพื่อออกหน่วยบริการร่วมกับหน่วยแพทย์  พอ.สว.  ในการแจกน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์บริการแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารห่างไกลการคมนาคม 

 

 


ข่าวอื่นๆ