กปภ.สาขายโสธร จัดสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

กปภ.สาขายโสธร จัดสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

กปภ.สาขายโสธร นำโดยนางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  ผู้จัดการ ร่วมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยมีรายละเอียดในเรื่องต่างๆ อาทิ เรื่องการตรวจสุขภาพ รวมถึงการ การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพภายในองค์กร ISO 9001:2015  ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่17 – 18 พฤษภาคม 2561 พร้อมเน้นย้ำการ Internal Audit ระหว่างวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561ต่อด้วยมาตรฐานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมเรื่อง  6 โรคฮิตมนุษย์ออฟฟิศประกอบกับ การอบรมเรื่องการรับโทรศัพท์สำนักงานให้กับพนักงานในสังกัด โดยงานอำนวยการเพื่อสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และปิดท้ายด้วยเรื่องการเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจประเมินการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก ช่วงเดือน มิถุนายน  2561

 

 


ข่าวอื่นๆ