กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการจัดการน้ำสะอาดและรองรับการขอรับรองสถานีผลิตน้ำ Water is life

กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการจัดการน้ำสะอาดและรองรับการขอรับรองสถานีผลิตน้ำ Water is life

การประปาส่วนภุมิภาคสาขาสตึก นำโดยนายปฏิเวธ จันทร์หอม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก มอบหมายให้นายธนโชติ สมบัติหลาย หัวหน้างานผลิต และพนักงานสายงานผลิต ดำเนินการล้างระบบผลิต โรงกรองขนาด 50 ลบ.ม./ชม.และโรงกรองขนาด 100 ลบ.ม/ชม. เพื่อผลิตน้ำประปาให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกปภ. ตามแผนงานโครงการจัดการน้ำสะอาดและรองรับการขอรับรองสถานีผลิตน้ำ Water is life กปภ.สตึก มุ่งมั่นที่จะผลิตน้ำที่สะอาดมีคุณภาพสำหรับบริการประปาชน และส่งเสริมภาพลักษณที่ดีของกปภ.ต่อไป

 

 


ข่าวอื่นๆ