กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2561

กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2561
 

    นายอำพล สุดนิคม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 โดยพร้อมใจพร้อมกายกันปลูกต้นไม้ ในบริเวณของการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ


ข่าวอื่นๆ