กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 8

 

กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 8

นายไมตรี เขตตะ ผจก.กปภ.สาขาสุรินทร์ เป็นประธานการจัดกิจกรรม ด้วย กปภ.สาขาสุรินทร์ สมัครเข้ารับการประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินที่คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวกกำหนดจึงได้มีการพูดคุยและซักซ้อมการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ และสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561กปภ.ส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมสังเกตุการณ์การประเมินของคณะกรรมการฯ ที่เข้าตรวจประเมิน กปภ.สาขามุกดาหาร จึงได้ให้ตัวแทนที่เข้าสังเกตุการณ์นำข้อมูลต่างๆมาถ่ายทอดให้พนัก งานกปภ.สาขาสุรินทร์รับทราบและเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินต่อไป

 


ข่าวอื่นๆ