กปภ.สาขาบุรีรัมย์เข้าสนับสนุนการล้างถังพักน้ำประปาภายในโรงพยาบาลบุรีรัมย์

กปภ.สาขาบุรีรัมย์เข้าสนับสนุนการล้างถังพักน้ำประปาภายในโรงพยาบาลบุรีรัมย์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์นำโดย นายบรรจง. เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบุรีรัมย์ มอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้จัดการ และหัวหน้างานผลิต เข้าสนับสนุนการล้างถังพักน้ำประปาของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตามที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ได้ขอความอนุเคราะห์ ให้ช่วยล้างถัง จำนวน 15 ถัง มายัง กปภ. สาขาบุรีรัมย์ และ กปภ. สาขาบุรีรัมย์ได้เข้าสนับสนุนการล้างถังพักน้ำประปา ตั้งแต่วันที่ 31 พ. ค. 61 ถึงวันที่ 3 มิ.ย.2561 เพื่อเป็นการรับรองน้ำประปาที่ได้มาตรฐาน ใสสะอาด สร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่มาใช้บริการในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และเป็นการ CSR ของ กปภ. "ผู้ใช้น้ำประทับใจในคุณภาพ และการบริการที่เป็นเลิศ"

 

 


ข่าวอื่นๆ