กปภ.สาขาสุรินทร์ดำเนินโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 4 ปี 2561

กปภ.สาขาสุรินทร์ดำเนินโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 4 ปี 2561 

 

    การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ นำโดยนายไมตรี เขตตะ ผจก.กปภ.สาขาสุรินทร์ได้มอบหมายให้นางเตือนใจ พลตื้อ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันดำเนินโครงการเติมใจให้กัน ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ บ้านโคกสะอาด ม.15 อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ลงพื้นที่ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ จำนวน 82 ราย โดยทีมงานบริการได้ลงสำรวจพื้นที่ ตามเอกสารที่มีผู้มายื่นความประสงค์ขอติดตั้งประปาใหม่ พร้อมนี้ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ประชาชนที่มียื่นคำร้องฯอีกด้วย ซึ่งการดำเนินการตามโครงการเติมใจให้กันครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4/2561 ถือเป็นการให้บริการเชิงรุกอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้น้ำโดยไม่ต้องเดินทางไกลเพื่อยื่นคำร้อง สร้างความประทับใจในการให้บริการได้เป็นอย่างดี


ข่าวอื่นๆ