กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning  Talk ประจำเดือน  มิถุนายน ๒๕๖๑

 

     การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย นำโดยนายพูนศักดิ์ กองกาญจน์ ผู้จัดการฯ  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า (MorningTalk)" ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑  โดยมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ยังได้มอบเค้กและอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดพนักงานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน   

 

 


ข่าวอื่นๆ