กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวัน ต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561

กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวัน ต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561

  นายคมสัน บุญเอี่ยม ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางญาณิศา ศรีกุลวงศ์ หัวหน้างานอำนวยการ และพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวัน “ต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก” ประจำปี 2561ณ บริเวณพื้นที่ภายในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ พนักงาน กปภ.สาขาอุบลฯ ได้ร่วมกันปลูกต้นเหลืองปรียาธร โดยปลูกเป็นแถวเป็นแนวร่วมกับหน่วยงานอื่น โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดพรรณไม้ในแต่ละแถวให้เป็นสีเดียวกัน เพื่อความสวยงามและร่มเย็น นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้พนักงาน ตระหนักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ อันจะเป็นหนทางนำไปสู่การอนุรักษ์และรู้จักการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561

 


ข่าวอื่นๆ