กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดสนทนายามเช้าMorning Talk ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

กปภ.สาขามหาชนะชัย  จัดสนทนายามเช้าMorning Talk ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑

 

   วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย นำโดยนายพูนศักดิ์ กองกาญจน์ ผู้จัดการฯ  พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า (Morning Talk)" ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑  โดยมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ ปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน

 

 


ข่าวอื่นๆ