กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกหน่วยบริการเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 4

กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกหน่วยบริการเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 4

กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกหน่วยบริการ โครงการเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 4/2561 นำโดย นางสาวธิติมา วาพันสุผจก.กปภ.สาขาศีขรภูมิ หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ ม. 10 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ในวันพุธที่ 11กรกฎาคม 2561 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บริการตรวจสอบ , ให้ความรู้เรื่องการดูแลระบบประปาภายใน/ภายนอก แก้ไขปัญหา เและซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่ว พร้อมรับฟังปัญหาที่เกี่ยวกับการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิทั้งนี้ ให้ผู้ใช้น้ำกรอกแบบสอบถาม เพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานของ กปภ. ต่อไป

 

 


ข่าวอื่นๆ