ผลการดำเนินงาน การประปาส่วนภูมิภาคสาขา ยโสธร

  1. ข้อมูลทั่วไป
  2. แหล่งน้ำดิบ ระบบผลิต และระบบจำหน่าย
  3. ค่าน้ำจำหน่าย ค่าใช้จ่าย และกำไรจากการดำเนินงาน
  4. จำนวนผู้ใช้น้ำ
  5. ปริมาณน้ำผลิตจ่าย น้ำจำหน่าย และอัตราน้ำสูญเสีย
  6. ค่าน้ำจำหน่าย รายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรขาดทุน ผู้ใช้น้ำ และอัตราน้ำสูญเสีย (รายปี)
  7. ผลการดำเนินงาน
  8. ภาพกิจกรรม

กลับหน้าหลัก

งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4 ,มท. 39032,39033

Site Meter