กปภ.เขต ๘ จัดประชุมโครงการสนทนาประสาประปา ในหัวข้อ ซักซ้อมการจัดและเปลี่ยนประเภทผู้ใช้น้ำ (อ่าน 14)
กปภ.เขต ๘ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (อ่าน 11)
กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมสรงน้ำพระแม่ธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 16)
กปภ.เขต ๘ จัดประชุมโครงการสนทนาประสาประปา (อ่าน 24)
กปภ.เขต ๘ จัดอบรมประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานรายบุคคล และการประเมินสมรรถนะความสามารถ (อ่าน 22)
กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารสนับสนุนน้ำดื่มงานบริจาคโลหิต (อ่าน 14)
กปภ.สาขายโสธร มอบน้ำดื่ม สนับสนุนกิจกรรมของจังหวัดยโสธร ประจำเดือน เมษายน (อ่าน 14)
กปภ.สาขาสุรินทร์ ประชุมซักซ้อมการจัดซื้อจัดจ้างและปัญหาที่ตรวจพบ (อ่าน 15)
กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมงานรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมจัดกิจกรรมภายในสำนักงาน (อ่าน 15)
กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (อ่าน 17)

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขาเลิงนกทา ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเนื่องในวัน
โพสต์เมื่อ : 2017-04-21 14:30:39
11
2 กปภ.สาขาสุรินทร์ลงพื้นที่รับชำระค่าติดตั้งนอกสถานที่
โพสต์เมื่อ : 2017-04-21 14:29:19
13
3 กปภ.สาขาลำปลายมาศ ร่วมกิจกรรม "ประชารัฐร่วมใจ" กำจัดผักตบชวาตามแนวนโยบายรัฐบาล พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
โพสต์เมื่อ : 2017-04-21 10:54:29
15
4 กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐
โพสต์เมื่อ : 2017-04-21 08:39:49
19
5 กปภ.ข.๘ ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในการซักซ้อมของทีมฟุตบอลผู้สูงอายุ
โพสต์เมื่อ : 2017-04-20 15:41:03
16
6 กปภ.สาขายโสธร สนทนายามเช้า Morning Talk ประจำไตรมาส 2 พร้อมออกให้บริการโครงการเติมใจให้กัน
โพสต์เมื่อ : 2017-04-20 15:23:08
12
7 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมสนับสนุนน้ำดื่มงาน รณรงค์ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์
โพสต์เมื่อ : 2017-04-20 15:21:15
12
8 กปภ.สาขาเขมราฐร่วมกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ อ.ชานุมาน
โพสต์เมื่อ : 2017-04-20 15:19:47
12
9 กปภ.สาขาลำปลายมาศ ร่วมสนันสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๐
โพสต์เมื่อ : 2017-04-11 15:25:47
39
10 กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอรัตนบุรี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐
โพสต์เมื่อ : 2017-04-11 13:13:05
40
11 กปภ.สาขาลำปลายมาศ ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรักและสามัคคีในองค์กร
โพสต์เมื่อ : 2017-04-11 12:59:59
41
12 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มศูนย์ฯ ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
โพสต์เมื่อ : 2017-04-11 10:55:56
31
13 กปภ.เขต ๘ ร่วมสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560
โพสต์เมื่อ : 2017-04-11 10:43:40
44
14 กปภ.เขต ๘ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว พร้อมสรงน้ำพระแม่ธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปี ๒๕๖๐
โพสต์เมื่อ : 2017-04-10 14:39:43
68
15 กปภ.สาขาอุบลราชธานี บริการด้วยใจ ลงพื้นที่รับชำระค่าติดตั้งประปา และดูแลผู้ใช้น้ำรายใหม่ที่อยู่ห่างไกล
โพสต์เมื่อ : 2017-04-10 14:36:07
37
16 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในงานทดสอบสมรรถนะภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
โพสต์เมื่อ : 2017-04-10 14:31:41
59
17 กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.
โพสต์เมื่อ : 2017-04-10 14:29:40
34
18 กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรมในโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ ๒
โพสต์เมื่อ : 2017-04-07 14:20:56
72
19 กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4
โพสต์เมื่อ : 2017-04-04 14:37:02
36

ดูข่าวทั้งหมด

web host finder

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.