• ขอเปิ็นผู้ใช้น้ำผ่านเว็บไซต์
กปภ.สาขาเดชอุดมดำเนินการโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลนาส่วง (อ่าน 96)
กปภ.สาขายโสธรเข้าร่วมงานรัฐพิธีวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 (อ่าน 56)
กปภ. สาขาบุรีรัมย์ออกสำรวจหาน้ำสูญเสียพื้นที่โซน DMA 10. (อ่าน 71)
กปภ.สาขาสตึกร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานโครงการ wsp ปี 2561 (อ่าน 58)
กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรม 5 ส. สร้างภาลักษ์ด้านความสะอาดประจำเดือนมีนาคม 2561 (อ่าน 40)
กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าเดือนมีนาคม ครั้งที่ 6 (อ่าน 54)
กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนมีนาคม 2561 ครั้งที่ 6 (อ่าน 54)
ผอ.กปภ.ข.8 ลงสำรวจพื้นที่เพื่อรับโอนกิจการประปา ต.หนองหลวง อ.โนนนารายณ์ (อ่าน 90)
กปภ.สาขาละหานทรายลงพื้นที่ทำประชาคมการรับโอน ผู้ใช้น้ำของระบบประปา ทต.บึงเจริญ (อ่าน 58)
กปภ.สาขาลำปลายมาศร่วม โครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2561 (อ่าน 69)

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภคองค์การบริหารส่วนตำบลประเทียบ
โพสต์เมื่อ : 2018-04-02 11:43:20
65
2 กปภ.สาขาลำปลายมาศมอบน้ำดื่ม โครงการบรรพชา อุปสมบท บวชศีลจาริณี ภาคฤดูร้อน
โพสต์เมื่อ : 2018-04-02 11:42:00
38
3 กปภ.สาขาละหานทรายลงพื้นที่เพิ่มผู้ใช้น้ำพื้นที่ทับซ้อนกัน
โพสต์เมื่อ : 2018-04-02 11:40:43
49
4 กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑
โพสต์เมื่อ : 2018-04-02 11:39:21
61
5 กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 5
โพสต์เมื่อ : 2018-04-02 11:38:04
39
6 กปภ.สาขามุกดาหารจัดโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ๒๕๖๑
โพสต์เมื่อ : 2018-04-02 11:32:52
33
7 กปภ.สาขามุกดาหารออกปฏิบัติการหาท่อเเตก ท่อรั่ว พื้นที่ DMA0304
โพสต์เมื่อ : 2018-03-30 11:46:18
37
8 กปภ.ข.๘ ร่วมสนับสนุนสิ่งของจำเป็นพร้อมอุปกรณ์กีฬาเยาวชนบ้านโหงนขาม
โพสต์เมื่อ : 2018-03-29 15:24:03
41
9 กปภ.สาขายโสธร ลงพื้นที่รับชำระค่าน้ำนอกสถานที่พร้อมเชิญชวนร่วมกลุ่มไลน์กระจายข่าวสาร
โพสต์เมื่อ : 2018-03-29 15:21:53
44
10 กปภ.สาขามุกดาหารดำเนินงานโครงการลดน้ำสูญเสีย โดยหาจุดท่อเเตกรั่ว พื้นที่ แม่ข่ายมุกดาหาร
โพสต์เมื่อ : 2018-03-29 15:20:36
48
11 กปภ.สาขาเขมราฐจัดโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชนเติมใจให้กัน หน่วยบริการตระการพืชผล
โพสต์เมื่อ : 2018-03-29 15:19:03
50
12 กปภ.สาขาสังขะจัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
โพสต์เมื่อ : 2018-03-29 15:12:49
36
13 กปภ.สาขาลำปลายมาศจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6
โพสต์เมื่อ : 2018-03-28 10:57:27
63
14 กปภ.สาขาละหานทรายร่วมแลกเปลี่ยความคิดเห็นกรณีการรับโอนผู้ใช้น้ำ ชุมชนบ้านตาอี
โพสต์เมื่อ : 2018-03-28 10:42:18
72
15 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาอุบลราชธานี
โพสต์เมื่อ : 2018-03-28 10:39:43
65
16 กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กันพร้อมรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ครั้งที่ 2 ปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-03-28 10:36:12
93
17 กปภ.สาขามุกดาหารประชาสัมพันธ์โครงการรับโอนกิจการประปา เทศบาลตำบลหนองสูง
โพสต์เมื่อ : 2018-03-28 10:34:39
51
18 กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรมตามโครงการประปาเพื่อประชารัฐ
โพสต์เมื่อ : 2018-03-28 10:32:50
48
19 กปภ.สาขามหาชนะชัย โครงการเติมใจให้กัน HOME CARE ครั้งที่ 2
โพสต์เมื่อ : 2018-03-26 10:19:03
64

ดูข่าวทั้งหมด

web host finder

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.