การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
  • ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรม 5ส. บริเวณอาคารสำนักงาน เดือน สิงหาคม 2561 (อ่าน 20)
กปภ.สาขาละหานทรายร่วมปลูกต้นไม้รวงผึ้ง ในโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ (อ่าน 15)
กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 9 ปี 2561 (อ่าน 13)
กปภ.สาขาละหานทรายร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 21)
กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา (อ่าน 28)
กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมพิธีเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 21)
กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (อ่าน 9)
กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (อ่าน 18)
กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมกิจกรรม จิตอาสา ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา (อ่าน 24)
กปภ.สาขาเดชอุดมออกหน่วยบริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่ (อ่าน 24)

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือนกรกฎาคม 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-08-14 14:29:36
13
2 กปภ.สาขาเลิงนกทาจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสต์เมื่อ : 2018-08-14 14:19:14
25
3 กปภ.สาขายโสธร จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
โพสต์เมื่อ : 2018-08-14 10:18:58
26
4 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารศึกษาดูงาน ที่ กปภ.สาขาวัฒนานคร และ กปภ.สาขาอรัญประเทศ
โพสต์เมื่อ : 2018-08-10 14:52:58
46
5 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน
โพสต์เมื่อ : 2018-08-10 14:50:09
71
6 กปภ.สาขาลำปลายมาศจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ.2561
โพสต์เมื่อ : 2018-08-10 14:48:56
39
7 กปภ.สาขาเดชอุดมศึกษาดูงานที่ กปภ.สาขาอรัญประเทศ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน
โพสต์เมื่อ : 2018-08-10 14:47:00
37
8 กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ
โพสต์เมื่อ : 2018-08-10 14:45:24
36
9 กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-08-10 14:43:55
32
10 กปภ.สาขาละหานทรายร่วมโครงการศึกษาดูงานที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ
โพสต์เมื่อ : 2018-08-09 15:29:43
66
11 กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน 2561 หน่วยบริการกาบเชิง
โพสต์เมื่อ : 2018-08-09 15:27:23
47
12 กปภ.สาขานางรองร่วมโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ประจำปี 2561 ณ วัดหนองโสน
โพสต์เมื่อ : 2018-08-09 15:24:01
47
13 กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมศูนย์บริการร่วมตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
โพสต์เมื่อ : 2018-08-09 15:15:07
43
14 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ
โพสต์เมื่อ : 2018-08-09 15:13:25
45
15 กปภ.สาขาเลิงนกทาร่วมประชุมงานผลิตเพื่อรับนโยบายผู้บริหาร วางเเผนปรับการทำงาน
โพสต์เมื่อ : 2018-08-09 15:11:54
45
16 กปภ.สาขายโสธร ดำเนินการตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-08-09 15:09:47
39
17 กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day สนามที่ว่าการอำเภอนางรอง
โพสต์เมื่อ : 2018-08-08 16:28:01
45
18 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดพิธีส่งมอบลานเอนกประสงค์โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน
โพสต์เมื่อ : 2018-08-08 16:26:26
45
19 กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑
โพสต์เมื่อ : 2018-08-08 16:25:12
56

ดูข่าวทั้งหมด

web host finder

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.