• ขอเปิ็นผู้ใช้น้ำผ่านเว็บไซต์
กปภ.สาขายโสธรรับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการศูนย์ราชการสะดวก GECC 2561 (อ่าน 6)
กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน HOME CARE ครั้งที่ 3 ปี 2561 (อ่าน 6)
กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8 ปี 2561 (อ่าน 10)
กปภ.สาขาเดชอุดมอบรมและฝึกปฏิบัติซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้น (อ่าน 10)
กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (อ่าน 4)
กปภ.สาขาอุบลราชธานี สนับสนุนน้ำดื่ม กิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ (อ่าน 13)
กปภ.สาขาลำปลายมาศร่วมจัดกิจกรรม โครงการใส่ใจผู้บริโภค ปี 2561 (อ่าน 27)
กปภ.สาขาสังขะจัดโครงการใส่ใจผู้บริโภคครั้งที่ ๒ (อ่าน 23)
กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 (อ่าน 24)
กปภ.สาขาบุรีรัมย์ออกปฏิบัติการเชิงรุกรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ บ้านปรุ ม.14 (อ่าน 32)

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภคเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
โพสต์เมื่อ : 2018-06-14 13:47:47
53
2 กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk เดือนมิถุนายน 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-06-14 13:46:23
39
3 กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสต์เมื่อ : 2018-06-14 13:45:20
33
4 กปภ.สาขาเดชอุดม จัดประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-06-14 13:43:27
32
5 กปภ.สาขาสุรินทร์ลงพื้นที่หาท่อแตกรั่วในเวลากลางคืน บริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์
โพสต์เมื่อ : 2018-06-14 13:34:39
28
6 กปภ.สาขาเดชอุดม ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า Morning Talk 7
โพสต์เมื่อ : 2018-06-12 15:56:15
43
7 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวัน ต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-06-12 15:51:00
38
8 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ออกปฏิบัติการเชิงรุกรับค่าติดตั้งและรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่
โพสต์เมื่อ : 2018-06-12 15:28:30
53
9 กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสต์เมื่อ : 2018-06-12 15:27:20
31
10 กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-06-12 15:26:02
36
11 กปภ.สาขาสุรินทร์ดำเนินโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 4 ปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-06-12 15:14:30
29
12 กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8 ปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-06-12 14:02:43
40
13 กปภ.สาขาบุรีรัมย์เข้าสนับสนุนการล้างถังพักน้ำประปาภายในโรงพยาบาลบุรีรัมย์
โพสต์เมื่อ : 2018-06-11 11:38:31
57
14 กปภ.สาขาอุบลราชธานี บริการเชิงรุก ลงพื้นที่รับผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา
โพสต์เมื่อ : 2018-06-11 11:01:36
47
15 กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 8
โพสต์เมื่อ : 2018-06-11 11:00:15
44
16 กปภ.สาขารัตนบุรี จัด Morning Brief ร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
โพสต์เมื่อ : 2018-06-11 10:57:18
31
17 ผอ.กปภ.ข. 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่พนักงาน กปภ.สาขาละหานทราย
โพสต์เมื่อ : 2018-06-11 10:56:07
33
18 กปภ.สาขาเลิงนกทา จัดกิจกรรม (Morning Talk) สนทนายมเช้า ครั้งที่ 7
โพสต์เมื่อ : 2018-06-11 10:54:05
41
19 กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2561
โพสต์เมื่อ : 2018-06-11 10:46:10
32

ดูข่าวทั้งหมด

web host finder

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.