• ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และดำเนินกิจกรรมตามโครงการ กปภ.ร้อยดวงใจถวยพ่อ (อ่าน 41)
กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 และกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง (อ่าน 24)
กปภ.สาขาสตึก ดำเนินกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง (อ่าน 32)
กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (อ่าน 30)
กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 และกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง (อ่าน 27)
กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลเดช (อ่าน 27)
กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 และกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง (อ่าน 30)
กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 และกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง (อ่าน 15)
กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 12 ปี 2561 (อ่าน 30)
กปภ.สาขามหาชนะชัย ทำความสะอาดระบบผลิตน้ำดำเนินการล้างถังตกตะกอน หน่วยบริการค้อวัง (อ่าน 35)

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม morning talk ครั้งที่ 11
โพสต์เมื่อ : 2018-10-18 11:15:03
27
2 ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ กปภ.ข..8 ลงพื้นที่ร่วมพิธีส่งมอบถนนตามโครงการรักษ์ชุมชน 2561 อบต.คอโค พร้อมมอบนโยบาย กปภ.สาขาสุรินทร์
โพสต์เมื่อ : 2018-10-18 10:33:42
56
3 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมดำเนินกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง
โพสต์เมื่อ : 2018-10-16 14:37:29
63
4 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ร่วมโครงการกปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-10-16 14:35:42
75
5 ผอ.กปภ.ข.๘ ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
โพสต์เมื่อ : 2018-10-16 10:34:13
99
6 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข 8 เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ
โพสต์เมื่อ : 2018-10-16 09:17:20
40
7 กปภ.ข.8 ร่วมแสดงความจงรัก ภักดี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โพสต์เมื่อ : 2018-10-13 20:46:22
108
8 ผอ.กปภ.ข.8เข้าพบ ผอ.โครงการชลประทานสุรินทร์เพื่อประสานงานการบริหารจัดการใช้น้ำในพื้นที่
โพสต์เมื่อ : 2018-10-12 16:53:45
78
9 กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12 ปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-10-11 09:55:41
63
10 กปภ.สาขาเลิงนกทาร่วมฝึกอบรม ทักษะในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-10-11 09:53:04
54
11 กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดการประชุมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 11 ปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-10-11 09:51:40
59
12 กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4 ปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-10-11 09:49:59
78
13 กปภ.สาขายโสธรร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 จังหวังยโสธร
โพสต์เมื่อ : 2018-10-11 09:47:53
43
14 กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำประจำไตรมาส 4 ปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-10-11 09:46:40
39
15 กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า กันยายน 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-10-10 10:35:19
51
16 กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำไตรมาส 4 ปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-10-10 10:33:30
48
17 กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรม Home Care โครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือน กันยายน 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-10-10 10:30:56
40
18 กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันหน่วยบริการท่าตูม ปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-10-10 10:28:56
48
19 กปภ.สาขาศรีสะเกษซักซ้อมการใช้ระบบ CRM Application บริการผู้ใช้น้ำ
โพสต์เมื่อ : 2018-10-10 10:26:50
56

ดูข่าวทั้งหมด

web host finder

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.