กปภ.สาขาสังขะ ประชุมซักซ้อม การบริการเชิงรุกด้วยกลยุทธ์ 4C (อ่าน 5)
กปภ.สาขามหาชนะชัย ลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตก -ท่อรั่ว ด้วยตาเปล่าในเวลากลางคืน ครั้งที่ 2 (อ่าน 4)
กปภ.สาขาสตึกอบรม On The Job Training การควบคุณภาพน้ำ 2561 (อ่าน 5)
กปภ.สาขามุกดาหารร่วมกับ กปภ.ข.8ลงพื้นที่ค้นหาน้ำสูญเสียประจำเดือนมีนาคม 2561 (อ่าน 8)
กปภ.สาขาเดชอุดมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ On The Job Training ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 6)
กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่5 ปี 2561 (อ่าน 6)
กปภ.สาขายโสธร จัดสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม 2561 (อ่าน 2)
กปภ.สาขาเขมราฐกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 (อ่าน 9)
รปก.3 ลงพื้นที่ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาส 2 ปี 2561 กปภ.ข.8 (อ่าน 77)
กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้น้ำ และมอบของชำร่วยแก่ผู้ใช้น้ำรายใหม่ (อ่าน 40)

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มีนาคม 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-03-16 11:42:44
36
2 กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการ ประปาเพื่อประชารัฐ
โพสต์เมื่อ : 2018-03-14 10:39:20
63
3 กปภ.สาขายโสธร ร่วมงานพิธีวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-03-14 10:37:00
38
4 กปภ.สาขาเขมราฐเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเขมราฐสัมพันธ์ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-03-14 10:34:49
53
5 กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันพื้นที่ตำบลธาตุ อ.รัตนบุรี
โพสต์เมื่อ : 2018-03-14 10:32:22
38
6 กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมทบทวนการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน ๒๕๖๑
โพสต์เมื่อ : 2018-03-14 10:29:49
31
7 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ บวงสรวงพระแม่ธรณี กปภ. ครบรอบ ๓๙ ปี
โพสต์เมื่อ : 2018-03-14 10:28:16
40
8 กปภ. สาขาบุรีรัมย์เข้าร่วมความรู้เรื่องคุณภาพน้ำประปาบ้านหนองค่าย หมู่10
โพสต์เมื่อ : 2018-03-14 10:12:49
35
9 กปภ.สาขานางรองดำเนินโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ปี ๒๕๖๑
โพสต์เมื่อ : 2018-03-14 10:04:36
35
10 กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-03-14 10:03:24
28
11 กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk เดือน มีนาคม ๒๕๖๑
โพสต์เมื่อ : 2018-03-14 10:01:32
36
12 ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาเขมราฐประจำไตรมาส ๒
โพสต์เมื่อ : 2018-03-14 09:57:45
39
13 กปภ.สาขายโสธร จัดพิธีสักการบูชาพระแม่ธรณีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 39 ปี
โพสต์เมื่อ : 2018-03-14 09:56:39
23
14 กปภ.สาขาศรีสะเกษ พบผู้ใช้น้ำที่ค้างชำระการจ่ายค่าน้ำประปา และสอบถามความพึงพอใจ
โพสต์เมื่อ : 2018-03-14 09:55:44
25
15 ผอ.กปภ.ข. 8 ร่วมประชุมติดตามการดำเนินการรับโอนกิจการประปา เทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล
โพสต์เมื่อ : 2018-03-09 16:18:44
59
16 กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมจัดโครงการประปาเพื่อประชารัฐแก่ประชาชนบ้านสร้างมิ่ง
โพสต์เมื่อ : 2018-03-09 10:43:24
51
17 กปภ.สาขาศรีสะเกษปรับปรุงการใช้งานการควบคุมแรงดันน้ำต้นทางให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา
โพสต์เมื่อ : 2018-03-09 10:42:02
53
18 กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5
โพสต์เมื่อ : 2018-03-09 10:40:54
47
19 กปภ.สาขาสตึก ดำเนินโครงการ ประปาเพื่อประชารัฐเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-03-09 10:39:08
45

ดูข่าวทั้งหมด

web host finder

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.