• ขอเปิ็นผู้ใช้น้ำผ่านเว็บไซต์
กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมโครงการสภากาแฟ อำนาจเจริญ ประจำเดือน พ.ค. 2561 (อ่าน 5)
กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟบวงสรวงเจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอประจำปี 2561 (อ่าน 5)
กปภ.สาขาละหานทารายประชุมสนทนายามเช้าและดาวเด่นปนะจำไตรมาสพฤษภาคม2561 (อ่าน 9)
กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดการประชุมสนทนายามเช้าประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ (อ่าน 8)
รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 3 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาสุรินทร์ (อ่าน 18)
กปภ.สาขาเขมราฐ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 ปี 2561 (อ่าน 11)
กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดยโสธร (อ่าน 7)
กองเทคโนโลยีและสารสนเทศ กปภ.ข.8 จัดประชุมปิดการตรวจสอบ ประจำปี 2561 (อ่าน 25)
กปภ.ข.8 ร่วมกิจกรรม เวที อุบลฮักแพง สานแรงร่วมใจ (อ่าน 27)
กปภ.สาขาบุรีรัมย์ดำเนินงานตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ครั้งที่ 2 ปี 2561 (อ่าน 25)

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมบริการน้ำดื่มตราสัญลักษ์ กปภ.แก่ประชาชน
โพสต์เมื่อ : 2018-05-21 13:20:17
34
2 กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมโครงการปันบุญ ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ
โพสต์เมื่อ : 2018-05-21 13:19:05
23
3 กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 6 ปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-05-21 13:17:53
35
4 กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กันครั้งที่ 3 ปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-05-21 13:16:38
45
5 กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมแรงงานจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ
โพสต์เมื่อ : 2018-05-21 13:15:34
18
6 กปภ.สาขายโสธร มอบน้ำดื่ม สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
โพสต์เมื่อ : 2018-05-21 13:14:21
14
7 กปภ.สาขาลำปลายมาศล้างโรงกรองน้ำตามแผน WSPประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-05-16 16:44:58
37
8 กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรประจำปี ๒๕๖๑
โพสต์เมื่อ : 2018-05-16 16:39:38
46
9 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมกันจัดกิจกรรม เติมใจให้กัน ประจำแม่ข่ายพิบูลมังสาหาร
โพสต์เมื่อ : 2018-05-16 16:38:25
36
10 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมเมืองสุรินทร์ ร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ Big Cleaning Day
โพสต์เมื่อ : 2018-05-16 16:37:14
40
11 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่นอกสถานที่บ้านโคกเพชร
โพสต์เมื่อ : 2018-05-16 16:35:47
42
12 กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดกิจกรรมรดน้ำขอพรสรงน้ำ พระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล
โพสต์เมื่อ : 2018-05-16 16:34:23
35
13 กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป และพิธีรดน้ำขอพร ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-05-16 16:33:04
46
14 กปภ.สาขาลำปลายมาศทำการล้างมาตร ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ตามแผน WSP ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-05-15 16:23:31
45
15 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า morning talk ประจำเดือน พ.ค.61
โพสต์เมื่อ : 2018-05-15 16:22:23
37
16 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสานพลังสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน
โพสต์เมื่อ : 2018-05-15 16:11:47
42
17 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-05-15 16:10:20
29
18 กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่วัดจำปาขี้เหล็ก
โพสต์เมื่อ : 2018-05-15 16:08:16
22
19 กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรและแสดงมุทิตาจิตผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
โพสต์เมื่อ : 2018-05-15 16:06:57
32

ดูข่าวทั้งหมด

web host finder

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.