กปภ.เขต ๘ ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 8)
กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (อ่าน 4)
กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่อำเภอเดชอุดม เพื่อใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ (อ่าน 6)
กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 4)
กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่ย้ายฐานข้อมูลในระบบ DMA ณ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ (อ่าน 5)
กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมงาน สภากาแฟเช้า ประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 13)
กปภ.สาขาละหานทราย จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำไตรมาสที่ ๑ (อ่าน 15)
กปภ.สาขาศีขรภูมิทำความสะอาดระบบการผลิตน้ำประปาเพิ่มศักยภาพในการผลิต (อ่าน 10)
กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมประชุมสัญจรระดับตำบลพร้อมให้บริการแบบเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล (อ่าน 11)
กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 16)

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมทำความดีบริจาคโลหิต
โพสต์เมื่อ : 2017-10-18 10:25:39
11
2 กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 1เดือนตุลาคม 2560
โพสต์เมื่อ : 2017-10-18 10:23:38
14
3 กปภ.นางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 10
โพสต์เมื่อ : 2017-10-18 10:21:12
15
4 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมปลูกดอกดาวเรือง
โพสต์เมื่อ : 2017-10-18 10:10:47
9
5 กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ร่วมโครงการ สภากาแฟ (Morning Talk) 2560
โพสต์เมื่อ : 2017-10-18 10:09:15
11
6 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ออกตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่DMA02
โพสต์เมื่อ : 2017-10-18 10:06:22
32
7 กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำนาจเจริญ ประจำปี 2560
โพสต์เมื่อ : 2017-10-16 16:07:34
19
8 กปภ.สาขาลำปลายมาศกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2017-10-16 16:05:24
24
9 กปภ.สาขาละหานทรายร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ
โพสต์เมื่อ : 2017-10-16 16:02:42
23
10 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า(Moning Talk) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2017-10-16 15:59:39
21
11 กปภ.สาขานางรองร่วม ออกหน่วยบริการ ตามโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่นที่ประจำปี 2560
โพสต์เมื่อ : 2017-10-16 15:58:15
10
12 กปภ.ข.๘ ร่วมบริจาคโลหิตภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๐
โพสต์เมื่อ : 2017-10-16 13:45:56
16
13 กปภ.สาขาอำนาจเจริญ เร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อำเภอพนา จ.อำนาจเจริญ จากกรณีปัญหาด้านคุณภาพน้ำ
โพสต์เมื่อ : 2017-10-12 17:19:13
27
14 กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่อำเภอพนา จ.อำนาจเจริญ
โพสต์เมื่อ : 2017-10-12 16:37:12
23
15 กองระบบจำหน่าย กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ซักซ้อมความเข้าใจในโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)
โพสต์เมื่อ : 2017-10-12 15:16:37
36
16 กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2017-10-10 14:08:50
37
17 กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมกิจกรรมโครงการมุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน แม่ข่ายอำนาจเจริญ
โพสต์เมื่อ : 2017-10-10 14:06:59
25
18 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีคนใหม่
โพสต์เมื่อ : 2017-10-09 11:56:27
30
19 กปภ.สาขาลำปลายมาศร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการใส่ใจผู้บริโภคมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำ
โพสต์เมื่อ : 2017-10-09 11:54:42
29

ดูข่าวทั้งหมด

web host finder

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.