• ขอเปิ็นผู้ใช้น้ำผ่านเว็บไซต์
กปภ.สาขายโสธรจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (อ่าน 33)
กปภ.สาขาบุรีรัมย์ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน WSP (อ่าน 41)
กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ฝายยางลำโดมใหญ่ (อ่าน 29)
กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารให้ความรู้คณะดูงานระบบผลิตน้ำประปาคณะติดตามและสนับสนุนการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศพรมแดนช่องเม็ก (อ่าน 25)
กปภ.สาขายโสธรรับการตรวจประเมินจากคณะอนุกรรมการศูนย์ราชการสะดวก GECC 2561 (อ่าน 40)
กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน HOME CARE ครั้งที่ 3 ปี 2561 (อ่าน 34)
กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8 ปี 2561 (อ่าน 65)
กปภ.สาขาเดชอุดมอบรมและฝึกปฏิบัติซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้น (อ่าน 38)
กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (อ่าน 30)
กปภ.สาขาอุบลราชธานี สนับสนุนน้ำดื่ม กิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ (อ่าน 37)

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ออกปฏิบัติการเชิงรุกรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ บ้านปรุ ม.14
โพสต์เมื่อ : 2018-06-15 15:44:03
54
2 กปภ.สาขาเดชอุดมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ สนับสนุนกิจกรรมของอำเภอ
โพสต์เมื่อ : 2018-06-15 15:39:00
35
3 กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน HOME CARE ครั้งที่ 2 ปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-06-14 13:51:28
40
4 กปภ.สาขาลำปลายมาศ ร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอยิ้มประจำเดือนมิถุนายน 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-06-14 13:49:57
39
5 กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภคเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
โพสต์เมื่อ : 2018-06-14 13:47:47
58
6 กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk เดือนมิถุนายน 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-06-14 13:46:23
53
7 กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสต์เมื่อ : 2018-06-14 13:45:20
40
8 กปภ.สาขาเดชอุดม จัดประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-06-14 13:43:27
36
9 กปภ.สาขาสุรินทร์ลงพื้นที่หาท่อแตกรั่วในเวลากลางคืน บริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์
โพสต์เมื่อ : 2018-06-14 13:34:39
33
10 กปภ.สาขาเดชอุดม ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า Morning Talk 7
โพสต์เมื่อ : 2018-06-12 15:56:15
49
11 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวัน ต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-06-12 15:51:00
44
12 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ออกปฏิบัติการเชิงรุกรับค่าติดตั้งและรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่
โพสต์เมื่อ : 2018-06-12 15:28:30
59
13 กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑
โพสต์เมื่อ : 2018-06-12 15:27:20
39
14 กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 7 ประจำปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-06-12 15:26:02
40
15 กปภ.สาขาสุรินทร์ดำเนินโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 4 ปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-06-12 15:14:30
35
16 กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8 ปี 2561
โพสต์เมื่อ : 2018-06-12 14:02:43
50
17 กปภ.สาขาบุรีรัมย์เข้าสนับสนุนการล้างถังพักน้ำประปาภายในโรงพยาบาลบุรีรัมย์
โพสต์เมื่อ : 2018-06-11 11:38:31
61
18 กปภ.สาขาอุบลราชธานี บริการเชิงรุก ลงพื้นที่รับผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา
โพสต์เมื่อ : 2018-06-11 11:01:36
55
19 กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 8
โพสต์เมื่อ : 2018-06-11 11:00:15
50

ดูข่าวทั้งหมด

web host finder

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.