กปภ.เขต ๘ จัดอบรมซักซ้อมเชิงปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อ่าน 8)
กปภ.เขต ๘ ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 11)
กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมกิจกรรมแจกน้ำดื่มในงานกิจกรรมวิ่งมุกดาหารมาราธอนนานาชาติ (อ่าน 16)
กปภ.สาขาลำปลายมาศดำเนินโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชนเติมใจให้กัน (Home Care) บ้านไผ่ใหญ่ (อ่าน 12)
กปภ.สาขายโสธร การออกกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำไตรมาส 4 (อ่าน 8)
กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง (อ่าน 14)
กปภ.เขต 8 ร่วมประชุมปิดการตรวจสอบ ประจำปี 2560 (อ่าน 13)
กปภ.สาขารัตนบุรีทำความสะอาดระบบผลิตน้ำตามแผนจัดการน้ำสะอาด (WSP) (อ่าน 29)
กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือน กันยายน ๒๕๖๐ (อ่าน 27)
กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (อ่าน 47)

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขายโสธรให้การต้อนรับคณะดูงานจาก กปภ.สาขาเขมราฐ ดูงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001
โพสต์เมื่อ : 2017-09-12 13:52:31
30
2 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดมุจรินทราราม
โพสต์เมื่อ : 2017-09-12 13:49:29
29
3 กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ Amphoeyim Mobile Service
โพสต์เมื่อ : 2017-09-12 13:48:00
43
4 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขดูงานระบบผลิตน้ำประปา
โพสต์เมื่อ : 2017-09-11 10:14:01
53
5 กปภ.เขต ๘ ส่งมอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โพสต์เมื่อ : 2017-09-08 15:18:14
31
6 กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมงาน ๑๐๖ ปีชาตกาลสืบสานบารมี พระครูอุดมวรเวท
โพสต์เมื่อ : 2017-09-07 14:31:05
39
7 กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ณ เทศบาลหัวนา
โพสต์เมื่อ : 2017-09-07 14:28:42
37
8 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู
โพสต์เมื่อ : 2017-09-07 14:27:21
32
9 กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
โพสต์เมื่อ : 2017-09-07 14:25:50
43
10 กปภ.สาขาเขมราฐร่วมกิจกรรม โครงการตรวจสอบความพร้อมท่อธารประปาหัวแดง(ท่อประปาดับเพลิง)
โพสต์เมื่อ : 2017-09-06 14:38:52
30
11 กปภ.สาขาสตึก ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์
โพสต์เมื่อ : 2017-09-06 14:37:43
46
12 กปภ.สาขายโสธร จัด Morning Talk ประจำเดือน กันยายน 2560 ไตรมาสที่ 4
โพสต์เมื่อ : 2017-09-06 14:36:32
36
13 กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้าครั้งที่ 10
โพสต์เมื่อ : 2017-09-06 14:35:10
35
14 กปภ.สาขาเขมราฐดำเนินกิจกรรมเติมใจให้กันแม่ข่ายเขมราฐ
โพสต์เมื่อ : 2017-09-05 11:33:39
35
15 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมจัดกิจกรรมใส่ใจผู้บริโภค ณ อบต.ทรายมูล
โพสต์เมื่อ : 2017-09-05 11:30:03
30
16 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โพสต์เมื่อ : 2017-09-05 11:28:33
21
17 กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่ปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขารัตนบุรี
โพสต์เมื่อ : 2017-09-05 11:26:56
22
18 กปภ.สาขาสังขะ ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒
โพสต์เมื่อ : 2017-09-04 11:41:20
33
19 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรม สนทนายามเช้า morning talk ประจำเดือน สิงหาคม 2560
โพสต์เมื่อ : 2017-09-04 11:37:54
40

ดูข่าวทั้งหมด

web host finder

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.