กปภ.ข.8 ลงพื้นที่เพื่อปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขาเขมราฐ (อ่าน 5)
กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ่าน 6)
กปภ.สาขายโสธรร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 2560 (อ่าน 6)
กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมงานสืบสานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 6)
กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดประชุมหัวหน้างานทุกสายงานพัฒนาด้านการดำเนินงาน (อ่าน 4)
กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา (อ่าน 15)
กปภ.สาขานางรอง ร่วมโครงการ สุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี อำเภอนางรอง (อ่าน 18)
กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (อ่าน 17)
กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมศึกษาดูงาน ณ กปภ.สาขายโสธร และ กปภ.สาขามุกดาหาร (อ่าน 26)
กปภ.สาขายโสธร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาหน่วยงานภายใน (อ่าน 14)

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขาอุบลราชธานี เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรอดีตพนักงานที่ถึงแก่กรรม
โพสต์เมื่อ : 2017-07-18 15:51:36
27
2 กปภ.สาขาสุรินทร์ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปาคณะดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
โพสต์เมื่อ : 2017-07-18 15:50:28
20
3 กปภ.สาขายโสธร จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำไตรมาส 3
โพสต์เมื่อ : 2017-07-18 15:48:46
13
4 กปภ.สาขาเดชอุดม มอบถังออกซิเจนให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาส่วง
โพสต์เมื่อ : 2017-07-18 10:59:12
22
5 กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมทำบุญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560
โพสต์เมื่อ : 2017-07-17 10:06:07
23
6 กปภ.สาขายโสธร การสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำไตรมาส 3
โพสต์เมื่อ : 2017-07-17 10:04:10
27
7 กปภ.สาขาสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9
โพสต์เมื่อ : 2017-07-17 09:58:43
25
8 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่สอบถามถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการจ่ายชำระค่าน้ำประปาส่วนงานราชการพร้อมสร้างสัมพันธ์อันดี
โพสต์เมื่อ : 2017-07-17 09:56:37
18
9 กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าร่วมสัมมนาการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
โพสต์เมื่อ : 2017-07-17 09:53:25
19
10 กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยอ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๙
โพสต์เมื่อ : 2017-07-17 09:50:35
19
11 กปภ.เขต ๘ จัดประชุมแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปี ๒๕๖๑
โพสต์เมื่อ : 2017-07-14 10:35:06
24
12 กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่ชี้แจงและหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างของ กปภ.สาขาสุรินทร์
โพสต์เมื่อ : 2017-07-14 10:31:37
28
13 กปภ.เขต ๘ เตรียมพร้อมบริหารจัดการการใช้น้ำดิบในช่วงฤดูแล้ง
โพสต์เมื่อ : 2017-07-14 09:36:08
32
14 กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาสุรินทร์จัดทำประชาพิจารณ์ตามโครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำ อ่างเก็บน้ำอำปึล
โพสต์เมื่อ : 2017-07-12 15:11:45
33
15 กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ อุบลเมืองสะอาดBig Cleaning Day ครั้งที่ 4
โพสต์เมื่อ : 2017-07-12 15:10:02
24
16 กปภ.สาขาสตึกมอบน้ำดื่มสนับสนุนจัดกิจกรรมวันอาสาฬบูชาและประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560
โพสต์เมื่อ : 2017-07-12 15:08:17
27
17 กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7
โพสต์เมื่อ : 2017-07-12 15:06:21
23
18 กปภ.สาขาอำนาจเจริญ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดเพื่อสนับสนุนร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 2560
โพสต์เมื่อ : 2017-07-12 15:04:47
16
19 กปภ.สาขาอำนาจเจริญ จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะแซว
โพสต์เมื่อ : 2017-07-07 13:03:48
24

ดูข่าวทั้งหมด

web host finder

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.