กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 20)
กปภ.สาขานางรอง ลงพื้นที่กิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) (อ่าน 10)
กปภ.สาขาสุรินทร์ ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (อ่าน 8)
กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ่าน 15)
กปภ.สาขาอำนาจเจริญจัดโครงการเติมใจให้กัน และโครงการคลินิกประปา ประชามีสุข (อ่าน 17)
กปภ.สาขานางรองร่วมออกหน่วยตามโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำปี 2560 (อ่าน 11)
กปภ.สาขาสังขะ ทำความสะอาดระบบผลิตตามแผนเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน (อ่าน 11)
กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกันจัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 5 (อ่าน 13)
กปภ.เขต ๘ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย สนองนโยบายรัฐบาล สู้ภัย พิชิตโรค (อ่าน 22)
กปภ.สาขารัตนบุรี เดินหน้าเปลี่ยนท่อเก่า ในอำเภอท่าตูม (อ่าน 28)

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขามหาชนะชัย ดำเนินการปฎิบัติงานลดน้ำสูญเสียโดยการสำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่วในเวลากลางคืน
โพสต์เมื่อ : 2017-03-22 14:22:28
20
2 กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรม 5ส. บริเวณรอบสำนักงาน
โพสต์เมื่อ : 2017-03-22 14:20:22
23
3 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกันทำกิจกรรม big cleanning day บริเวณสำนักงาน
โพสต์เมื่อ : 2017-03-22 14:17:14
10
4 กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ
โพสต์เมื่อ : 2017-03-22 08:55:01
22
5 กปภ.สาขาละหานทรายร่วมกิจกรรม การออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม 2560
โพสต์เมื่อ : 2017-03-21 15:35:26
18
6 กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรมครบรอบ ๓๘ ปี และกิจกรรมการประชุมสนทนายามเช้า
โพสต์เมื่อ : 2017-03-21 15:30:41
25
7 กปภ.สาขานางรองร่วมสนับสนุนพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายสรีระสังขาร พระครูพัฒนกิจไพศาล
โพสต์เมื่อ : 2017-03-21 15:29:27
13
8 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่ เพื่อสร้างความพึงพอใจ
โพสต์เมื่อ : 2017-03-21 15:24:39
14
9 กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน
โพสต์เมื่อ : 2017-03-21 15:21:37
19
10 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 38 ปี
โพสต์เมื่อ : 2017-03-21 15:13:24
15
11 กปภ.สาขาละหานทรายออกเดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วหน่วยบริการอำเภอโนนดินแดง
โพสต์เมื่อ : 2017-03-20 10:33:08
27
12 กปภ.สาขาเลิงนกทา ได้จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า เดือนมีนาคม 2560
โพสต์เมื่อ : 2017-03-20 10:32:01
23
13 กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำดือน มีนาคม 2560
โพสต์เมื่อ : 2017-03-20 10:30:50
19
14 กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5
โพสต์เมื่อ : 2017-03-20 10:29:50
18
15 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกันจัดกิจรรม morning talk ประจำเดือน มี.ค 2560
โพสต์เมื่อ : 2017-03-20 10:28:37
15
16 กปภ.สาขาอุบลราชธานี บริการเชิงรุก ลงพื้นที่รับผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา
โพสต์เมื่อ : 2017-03-20 10:27:03
13
17 กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่ปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขาอำนาจเจริญ
โพสต์เมื่อ : 2017-03-17 13:39:10
35
18 กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมพิเศษคืนความสุขให้กับลูกค้า
โพสต์เมื่อ : 2017-03-17 10:22:02
22
19 กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 38 ปี
โพสต์เมื่อ : 2017-03-17 10:20:43
31

ดูข่าวทั้งหมด

web host finder

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.