กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอำนาจเจริญ ประจำปี 2560 (อ่าน 8)
กปภ.สาขายโสธรร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี ๒๕๖๐ (อ่าน 8)
กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม ดนตรีในสวนกรมประชาสัมพันธ์ฯ (อ่าน 13)
กปภ.สาขาลำปลายมาศ ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแจกน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. (อ่าน 25)
กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ (อ่าน 14)
กปภ.สาขานางรองร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 (อ่าน 25)
กปภ.สาขาละหานทรายแข่งขันฟุตบอลสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับอบต.ละหานทราย (อ่าน 24)
กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 7 (อ่าน 21)
กปภ.สาขาสังขะออกรับเงินค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ หน่วยบริการขุขันธ์ (อ่าน 20)
กปภ.สาขายโสธร ตรวจสุขภาพประจำปี 2560 (อ่าน 17)

ข่าวกิจกรรม

ลำดับ หัวข้อ อ่าน
1 กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
โพสต์เมื่อ : 2017-05-19 14:02:54
33
2 กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมศึกษาดูงาน กปภ.สาขาอรัญประเทศ, กปภ.สาขาวัฒนานคร
โพสต์เมื่อ : 2017-05-19 14:00:15
43
3 รปก.๓ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.ข.๘ เพื่อมอบนโยบายในการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๐
โพสต์เมื่อ : 2017-05-19 09:59:53
67
4 กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560
โพสต์เมื่อ : 2017-05-18 10:37:02
34
5 กปภ.สาขายโสธร ออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อบริการประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร
โพสต์เมื่อ : 2017-05-18 10:35:26
17
6 กปภ.สาขาอำนาจเจริญเข้าร่วมโครงการ สภากาแฟ (Morning Talk) ประจำเดือน พ.ค. 2560
โพสต์เมื่อ : 2017-05-18 10:24:32
30
7 กปภ.เขต ๘ เป็นตัวแทนพนักงาน กปภ. ทั่วประเทศ มอบเงินช่วยเหลือครอบครัว นายธวัช ศรีษะ
โพสต์เมื่อ : 2017-05-17 17:16:09
46
8 กปภ.สาขามุกดาหารลงพื้นที่จัดโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 2
โพสต์เมื่อ : 2017-05-16 11:51:20
41
9 กปภ.สาขาสตึก บำรุงรักษาถังตกตะกอนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำ
โพสต์เมื่อ : 2017-05-16 11:50:01
25
10 กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์
โพสต์เมื่อ : 2017-05-16 11:48:53
26
11 กปภ.สาขาอุบลราชธานี สนับสนุนน้ำดื่มเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560
โพสต์เมื่อ : 2017-05-16 11:44:32
26
12 กปภ.สาขาสตึกลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสียพื้นที่เทศบาลตำบลพุทไธสง
โพสต์เมื่อ : 2017-05-04 14:35:10
56
13 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดูงานระบบผลิตน้ำประปา
โพสต์เมื่อ : 2017-05-04 14:32:54
97
14 กปภ.สาขาสังขะลงพื้นที่ ควบคุมและลดน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายพื้นที่ชุมชนแออัด
โพสต์เมื่อ : 2017-05-04 14:18:29
39
15 กปภ.สาขาอำนาจเจริญร่วมงานแรงงานแห่งชาติจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2560
โพสต์เมื่อ : 2017-05-04 14:16:28
74
16 กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมออกพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่บริการเชิงลึกเพื่อเข้าถึงประชาชน
โพสต์เมื่อ : 2017-05-04 14:15:00
72
17 กปภ.สาขาลำปลายมาศ ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย
โพสต์เมื่อ : 2017-05-04 09:25:20
44
18 กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560
โพสต์เมื่อ : 2017-05-03 15:00:01
42
19 กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5
โพสต์เมื่อ : 2017-05-03 14:58:33
31

ดูข่าวทั้งหมด

web host finder

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ออกแบบโดย งานประมวลข้อมูล กองเทคโนโลยีสารสนเทศ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8
37 ถ.อุบล-ตระการ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร.0-4531-1432-4. โทรสาร 0-4531-4704
Developed by Orwat Uttha Email:orwatu@pwa.co.th
Copyright 2011 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8. All Rights Reserved.