บันทึกเสียงรายการ "วิทยุประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ำ"

 

กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมจัดรายการวิทยุประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ำประจำสัปดาห์ที่ 1

ออกอากาศวันที่ 12 เมษายน 2559 | สัมภาษณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคขต 8

กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมจัดรายการวิทยุประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ำประจำสัปดาห์ที่ 2

ออกอากาศวันที่ 19 เมษายน 2559 | สัมภาษณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคขต 8

กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมจัดรายการวิทยุประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ำประจำสัปดาห์ที่ 3

ออกอากาศวันที่ 26 เมษายน 2559 | สัมภาษณ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี , กปภ.สาขาอำนาจเจริญ

กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมจัดรายการวิทยุประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ำประจำสัปดาห์ที่ 4

ออกอากาศวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 | สัมภาษณ์ ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี , กปภ.สาขาเขมราฐ

กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมจัดรายการวิทยุประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ำประจำสัปดาห์ที่ 5

ออกอากาศวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 | ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี และผู้จัดการ กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร

กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมจัดรายการวิทยุประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ำประจำสัปดาห์ที่ 6

ออกอากาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 | ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี

กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมจัดรายการวิทยุประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ำประจำสัปดาห์ที่ 7

ออกอากาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 | ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี

กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมจัดรายการวิทยุประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ำประจำสัปดาห์ที่ 8

ออกอากาศวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 | ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี และผู้จัดการ กปภ.สาขามหาชนะชัย

กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาในสังกัด ร่วมจัดรายการวิทยุประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ำประจำสัปดาห์ที่ 9

ออกอากาศวันที่ 7 มิถุยายน 2559 | ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี และผู้จัดการ กปภ.สาขาเดชอุดม