กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมกิจกรรมโครงการดูแลสุขภาพคนพิการ และผู้สูงอายุ

          เมื่อไม่นานมานี้ นายสุวิทย์  จันทรุกขา ผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ  พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกิจกรรมเป็นเจ้าภาพโรงทาน  ตามโครงการดูแลสุขภาพคนพิการ  และผู้สูงอายุแบบเบ็ดเสร็จปี ๒๕๕๕ ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรมนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นการให้บริการเชิงรุกด้วยระบบหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  ในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ  การตรวจรักษาและฟื้นฟูสภาพข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ  การให้บริการทางทันตกรรม  การฟื้นฟูสมรรถภาพสายตาแก่คนพิการและผู้สูงอายุ  โดยมีเป้าหมายให้บริการวันละ  ๑๕๐๐  คน  และจัดอบรม พ.ร.บ. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ ๒๕๕๐ โดยจัดขึ้น  ณ หอประชุมสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมไอศกพระชนมพรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) โดย กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว ดังนี้

           1. น้ำดื่ม กปภ. จำนวน ๒๐๐๐ ถ้วย

           2. ก๋วยจั๊บญวน  จำนวน  ๓ หม้อใหญ่

           3. ไอศกรีม จำนวน ๑ ถัง

          ทั้งนี้  กิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน(CSR)อีกทั้งเป็นการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือสังคมอันจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ กปภ. แก่ประชาชนอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ