กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมตามโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ.เติมน้ำใจให้ประชาชน

          เมื่อไม่นานมานี้ นายไมตรี เขตตะ  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี หัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่พบปะเติมความห่วงใยให้พี่น้องประชาชนและลูกค้าผู้ใช้น้ำ ตามโครงการ ๑๒๐ ปีมหาดไทย กปภ. เติมน้ำใจให้ประชาชน เพื่อเทิดพระเกียรติเฉลิมฉลองเนื่องในปีมหามงคลฯ เทิดพระเกียรติสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และกระทรวงมหาดไทย ครบ ๑๒๐ปี และเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR)อีกทั้งส่งเสริมให้ ประชาชนได้อุปโภคบริโภคน้ำสะอาดและพัฒนาคุณภาพชีวิต  จัดขึ้น  ณ เขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของ กปภ.สาขารัตนบุรี โดยทีมงานได้ออกเยี่ยมเยียนถามไถ่ถึงปัญหาในการใช้น้ำ พร้อมให้คำแนะนำและความรู้ในการดูแลระบบประปาภายในบ้าน, รับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการเพื่อนำมาปรับปรุงประสิทธิภาพให้ ดียิ่งขึ้น, ให้คำปรึกษาพร้อมชี้แจงข้อสอบถามต่างๆ และรับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปา ทั้งนี้  กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๘ ทุกสาขาจะมุ่งเน้นให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวไปสู่การเป็น องค์กรชั้นนำระดับสากล ที่ให้บริการน้ำประปาด้วยมาตรฐาน และบริการที่เป็นเลิศต่อไป


ข่าวอื่นๆ