กปภ.สาขาศรีสะเกษปลูกต้นไม้ในโอกาสวันวิสาขบูชาและฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

    นายสุวิทย์  จันทรุกขาผู้จัดการ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ต้นไม้เนื่องในวันวิสาขบูชาและฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า อีกทั้งเป็นการสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง เจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ  ที่มีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  โดยได้ร่วมกันปลูก ณ หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย  อ.อุทุมพรพิสัย  จ.ศรีสะเกษ  ในวันที่ ๒  มิถุนายน  ๒๕๕๕ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ซึ่ง กปภ.ทุกสาขาได้ดำเนินกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง


ข่าวอื่นๆ