กปภ.สาขายโสธร และ กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและสดุดี สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

      กปภ.สาขายโสธร และกปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และสดุดี สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระมหากษัตริย์ผู้เป็นทั้งนักปราชญ์ นักรบ นักพัฒนาที่มีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏแน่ชัดว่าวันอาทิตย์ที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๒๓๑ เป็นวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช และนับถึงปัจจุบันเป็นปีที่ ๓๒๔ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระองค์เสด็จดำรงราชสมบัตินานถึง ๓๒ ปีและทรงประชวรเสด็จสวรรคต เมือวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๒๓๑ สิริรวมพระชนมพรรษาได้ ๕๖ พรรษา และในโอกาสที่วันสวรรคตได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง โดย การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร นำโดยนางสาววิภาวี  โชควิวัฒนวนิช  พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด  เข้าร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในจังหวัดยโสธร ที่ทางจังหวัดยโสธรจัดขึ้น และ กปภ.สาขาศรีสะเกษ  ได้ร่วมกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ประจำปี ๒๕๕๕  โดยให้มีการวางพวงมาลาถวายราชสักการะ  เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมี ต่อพสกนิกรชาว  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ๖๐ปี  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ


ข่าวอื่นๆ