กปภ.สาขาสังขะดำเนินการล้างถังตกตะกอนและหม้อกรองน้ำ

     เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กปภ.สาขาสังขะ ได้ดำเนินการล้างถังตกตะกอนและหม้อกรองน้ำ ของโรงกรองน้ำขนาด ๑๕๐ ลบ.ม./ชม. ที่แม่ข่ายสังขะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ใช้น้ำ ประปาในช่วงฤดูแล้ง ว่าน้ำประปาของ กปภ. จะไม่ขาด ไม่ขุ่น ไม่ขัดข้อง และอีกประการหนึ่ง เพื่อเป็นการสานต่อนโยบายของ กปภ.ข.๘ ตามโครงการน้ำสะอาด โรงกรองดี Clean Water Good Plant ที่ กปภ.ข.๘ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำ และความสะอาดบริเวณรอบ ๆ


ข่าวอื่นๆ